Oferta - ewidencja czasu pracy - płaca minimalna Francja, Niemcy MiLoG | Kancelaria Transportowa Lupus

Oferta kancelarii


Ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowców

Zapewniamy:

 • rozliczenie wynagrodzenia (płaca minimalna) za pracę na terytorium Francji;
 • rozliczenie wynagrodzenia (płaca minimalna) za pracę na terytorium Niemiec MiLoG;
 • pełną ewidencję czasu pracy wraz z nieobecnościami;
 • szybkie rozliczanie diet kierowców, ryczałtów za noclegi z tytułu delegacji;
 • weryfikację naruszeń czasu pracy zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy, opracowujemy raporty i dokumenty wymagane podczas kontroli PIP;
 • rozliczanie ryczałtów za dodatkowe składniki wynagrodzenia – pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi inspekcji pracy (godziny planowane, nadgodziny, praca w godzinach nocnych, dyżury, dodatki za pracę w dni wolne od pracy, miesięczna i roczna karta czasu pracy, podsumowanie okresu rozliczeniowego).

Raporty

 • Raport aktywności pracownika – tygodniowy raport zawierający graficzny wykaz czynności, analizę odpoczynków tygodniowych oraz opis poszczególnych czynności w analizowanym okresie (obejmuje również rozliczenie diet kierowców oraz pozostałych, dodatkowych zleceń bądź zadań).
 • Raport naruszeń pracownika – wykaz i analiza naruszeń czasu jazdy zgodna z rozporządzaniem 561, 1073 oraz umową AETR, z podziałem na stopień ważności wg dyrektywy 2009/5/WE umożliwia wyeliminowania błędów popełnionych przez kierowców, a co najważniejsze, uniknięcia kar pieniężnych dla pracodawcy.
 • Raport kontroli ciągłości kilometrów – historia rejestrowanych lokalizacji, które powinny zostać wprowadzone na początku i na końcu doby pracownika, weryfikacja ciągłości danych.
 • Obowiązkowy raport dla ITD – generowanie przejrzystych raportów oraz graficzne przedstawienie czasu pracy (obejmuje również rozliczanie diet kierowców).

Przygotowanie dokumentacji kadrowej

(dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy – Państwowa Inspekcja Pracy)

Umowa o pracę dla pracownika nie powinna być szablonową umową. Kancelaria Transportowa Lupus sporządzi dla Ciebie niezbędne umowy, regulaminy i teczki osobowe zatrudnionych. W ten sposób zoptymalizujesz koszty pracownicze w swojej firmie i zabezpieczysz swój biznes oraz unikniesz nieporozumień z pracownikami w przyszłości.

 • umowa o pracę
 • dodatkowe warunki do umowy o pracę
 • regulamin pracy
 • regulamin wynagradzania (obejmujący także rozliczanie diet kierowców)
 • przygotowanie wzorca teczki osobowej

Audyt w firmie

Jeśli nie jesteś pewien, czy dotychczasowa dokumentacja w Twojej firmie jest prowadzona prawidłowo, skontaktuj się z nami.

Klientom proponujemy dwa rodzaje audytu: pod kątem kontroli PIP oraz ITD.

Audyt dokumentacji z zakresu kontroli PIP:

 • umowy o pracę oraz dodatkowe warunki do umów o pracę;
 • listy płac;
 • regulamin pracy
 • regulamin wynagrodzeń;
 • teczki osobowe pracowników
 • ewidencję czasu pracy;

Audyt dokumentacji z zakresu kontroli ITD:

 • zezwolenia i licencje na wykonywanie transportu drogowego;
 • dokumentacja przewozowa związana z wykonywaniem transportu drogowego;
 • przestrzeganie przepisów dotyczących czasów pracy i jazdy kierowców (dotyczy również rozliczania diet kierowców);
 • zapisy urządzeń pomiarowo-kontrolnych tachografów analogowych i cyfrowych.

Audyt odbywa się na terenie Twojego przedsiębiorstwa w obecności właściciela firmy lub osoby do tego upoważnionej. Raporty przekazywane są w formie protokołu – obejmują wszystkie, wyżej wymienione zagadnienia (także rozliczanie diet kierowców oraz weryfikację ewidencji czasu pracy). Oczywistym jest pisemnie zobowiązanie się do zachowania w tajemnicy wyników kontroli oraz dokumentów, na podstawie których przeprowadzony był audyt.


Odwołania od kar i mandatów

Kiedy nie zgadzasz się z nałożoną na Ciebie karą przez instytucję krajową lub zagraniczną pomożemy przeanalizować całą sytuację i wydamy opinię. Jeżeli uznamy, że rzeczywiście kara została nałożona niesłusznie napiszemy odwołanie i będzie udzielać Ci wsparcia podczas trwania całej sprawy.


Szkolenia

Organizujemy szkolenia dla prowadzących pojazdy z zakresu:

 • pracy kierowców,
 • obsługi tachografu cyfrowego,
 • obsługi tachografu analogowego.

Blisko 90% błędów podczas jazdy spowodowanych jest niewiedzą kierowcy. W większości są to niestety błędy kosztowne, ponieważ popełniane regularnie. Po tym szkoleniu każdy kierowca dwa razy przemyśli wszystkie swoje decyzje zanim popełni jakiekolwiek naruszenie.

Poprzez szczegółową analizę danych uświadomimy pracownikowi jego pomyłki oraz nauczymy, jak pracować, by uniknąć naruszeń i kar w przyszłości. Dzięki szkoleniom zespołu minimalizujesz ryzyko kosztownych kar.


COPYRIGHT © 2015 NETMI

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki" href="/index.php?">privacy policy.